test

科研成果

 • 2011-2012学年教师教学反思目录  (2012-07-05)

  编 委 会 (Editors)   主任: 高云飞 副主任:刘卫华  毕劲梅 成员:  孙澄  仇赛军  赵中泽  樊静萍  蒋文云  丁乐  雷彤云  刘云英 申谊  郑炜宇  杨瑶  杨文华  王岸丽  何沂屏  张燕华  胡嫔 吴雁冰  张梦洁   主编…

 • 2010-2011学年教师教学反思目录  (2012-07-05)

  编 委 会 (Editors)   主任: 沈紫金 副主任:刘卫华  毕劲梅 成员:  孙澄  仇赛军  赵中泽  樊静萍  蒋文云  丁乐  雷彤云  刘云英 申谊  郑炜宇  杨瑶  杨文华  王岸丽  何沂屏  张燕华  胡嫔 吴雁冰  张梦洁 主编: 刘卫华 执…

 • 2009-2010学年教师教学反思目录  (2012-07-05)

   编 委 会 (Editors)   主任: 沈紫金 副主任:刘卫华  毕劲梅 成员: 孙澄  仇赛军  赵中泽  樊静萍  蒋文云  丁乐   雷彤云  刘云英  申谊  杨国平  杨瑶  杨文华  张丽莎  范聚和  张培先  胡嫔  吴雁冰 主编: 刘卫华 执行主…

 • 2008-2009学年教师教学反思目录  (2012-07-05)

   编 委 会 (Editors)   主任: 沈紫金 副主任:刘卫华  毕劲梅 成员: 孙澄  仇赛军  赵中泽  樊静萍  蒋文云  丁乐   雷彤云  刘云英  申谊  杨国平  杨瑶  杨文华  张丽莎  范聚和  胡嫔  吴雁冰   主编: 刘卫华 执…

 • 2010-2011学年教师教学论文目录  (2012-07-05)

   编  委  会 主任: 沈紫金 副主任: 刘卫华  毕劲梅 成员:  孙澄  仇赛军  赵中泽  樊静萍  蒋文云  丁乐  雷彤云  刘云英 申谊  郑炜宇  杨瑶  杨文华  任丽萍  何沂屏  张燕华  胡嫔 吴雁冰  张梦洁   主编: 刘卫华 执行主编: 毕…

 • 2009-2010学年教师教学论文目录  (2012-07-05)

   编 委 会 (Editors) 主任: 沈紫金 副主任: 刘卫华  毕劲梅 成员:  孙澄  仇赛军  赵中泽  樊静萍  蒋文云  丁乐  雷彤云  刘云英 申谊  杨国平  杨瑶  杨文华  张丽莎  范聚和  张培先 胡嫔  吴雁冰   主编: 刘卫华 执行主编…

 • 2008-2009学年教师教学论文目录  (2012-07-05)

  编 委 会 (Editors)   主任: 沈紫金 副主任:刘卫华  毕劲梅 成员: 孙澄  仇赛军  赵中泽  樊静萍  蒋文云  丁乐   雷彤云  刘云英  申谊  杨国平  杨瑶  杨文华  张丽莎  范聚和  胡嫔  吴雁冰     主编:…

 • 教师教学论文  (2012-07-03)

  2008-2009学年教师教学论文目录  [wpdm_file id=3] 2009-2010学年教师教学论文目录 [wpdm_file id=4] 2010-2011学年教师教学论文目录  [wpdm_file id=5]

 • 教师教学反思  (2012-07-03)

  2008-2009学年教师教学反思 [wpdm_file id=6] 2009-2010学年教师教学反思 [wpdm_file id=7] 2010-2011学年教师教学反思 [wpdm_file id=8] 2011-2012学年教师教学反思 [wpdm_file id=9]

 • 云大附中教师必读的教育教学专著  (2012-07-03)

  我校一贯高度重视教育教学科研工作,一直致力于倡导教师积极投入到教研工作中,鼓励教师主动追求专业化发展,成为科研型的教育工作者。2006年,为进一步促进我校教师专业化发展,提高学校教育教学科研水平,我校启动了旨在促进教师专业化发展的“三个一”活动, 即读一本教育教学专著,作一个教育…